Lainahöyhenet

TÄYDEN PALVELUN PUVUSTAMO

logoteksti

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava:

Lainahöyhenet

Humalistonkatu 15a 20100 TURKU

Y-tunnus FI 1013596-1

Rekisterin tarkoitus:

  • Asiakkaan tunnistaminen, asiakasyhteydenpito
  • Asiakasrekisterin ja tilauksen tietojen ylläpito
  • Kanta-asiakkuuden ylläpito
  • Raportointi- ja tilastolliset tarkoitukset
  • Markkinointi
  • Palvelun kehittäminen

Rekisterissä ilmenevät tiedot:

  • Nimi, osoite, puhelinnumero, henkilötunnus, sähköpostiosoite.
  • Tiedot sisältävät lisäksi asiakkaan koon sekä mittoja vaatteiden muokkaamista ja valmistamista varten.
  • Asiakkaan valitsema tai tilaama tuote, suunnitelma, vartalon erityispiirteiden kuvaus.
  • Lupa henkilötietojen säilyttämisestä.

Tietojen säilytysaika:

Tietoja säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Tietoja kerätään henkilöltä itseltään, viranomaisten pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi) sekä myös Google Analytics-analytiikkatyökalun avulla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Evästeet:

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus:

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko:

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Tietojen luovuttaminen:

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, poikkeuksena viranomaispyyntö.

Asiakkaalla on oikeus saada tietää järjestelmään talletetut henkilötietonsa, oikeus korjata niitä, sekä oikeus ja edellytykset saada poistettua niitä. Asiakkaalla on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.